Lider Brokers - Broker Ubezpieczeniowy

LIDER Brokers jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym świadczącym usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji oraz osób fizycznych. Prowadzi działalność na rynku polskim od roku 2007 na podstawie zezwolenia nr 1464/07 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansów.

 


Wysokie kwalifikacje i doświadczenie pracowników zapewniają kompleksową obsługę ubezpieczeniową spełniającą najwyższe standardy. Indywidualne podejście do oceny ryzyka, mające na celu zmniejszenie zagrożeń prawidłowego funkcjonowania obsługiwanych podmiotów oraz optymalizacja programu ubezpieczeń, stanowią istotne wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem dla naszych Klientów.

 

LIDER Brokers oferuje:

  • zabezpieczenie dotychczasowych osiągnięć i majątku,
  • zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności, 
  • optymalizację kosztów ubezpieczenia w stosunku do wymaganego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  • oszczędność czasu, dzięki uproszczeniu formalności i przeniesieniu obsługi ubezpieczeń na brokera,
  • dostęp do bieżących informacji o produktach ubezpieczeniowych,
  • pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń,
  • poufność przekazywanych informacji.